<

Gebruiksvoorwaarden
Deze website is eigendom van SkiCheckers.com V.O.F. Door het gebruik en/of het raadplegen van pagina’s op deze website, ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

Gebruik materiaal SkiCheckers.com
Alle teksten en fotomateriaal gebruikt op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd (door onszelf of onze partner). Indien je gebruik wilt maken van tekst en/of één of meer beelden op deze website kun je je wenden tot niek@skicheckers.com.

Copyright
SkiCheckers.com respecteert het auteursrecht van anderen, en wij vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. Niets op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van N.S. Internet & Marketing worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Foto- & tekstverantwoording
SkiCheckers.com maakt gebruik van tekst- en beeldmateriaal van derden en partners. Bij het vermelden van de copyrights en het regelen van de auteursrechten is door N.S. Internet & Marketing de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Voor SkiCheckers.com is het niet altijd mogelijk om de naam van de rechthebbende bij de foto of tekst te vermelden. Wij hebben de naam vermeld in de hieronder opgenomen lijst.

Indien desondanks onvolkomenheden worden geconstateerd worden wij daar graag zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. Stuur in dat geval een mail naar niek@skicheckers.com